Nieuws

Sieger in uitgave van Akkerbouwkrant

Ook in de media is de belangstelling voor de drainagereiniger Drain-Jet van Sieger steeds groter aan het worden. In de laatste uitgave van de special interest ‘ Innovatie & Ondernemen’ van de Akkerbouwkrant is een artikel geplaatst waarin onze productspecialist het onderhoud van drainagesystemen en de positie van Sieger in de markt bespreekt.

De Akkerbouwkrant informeert akkerbouwers over innovatieve ontwikkelingen aangaande teelt en ondernemersmogelijkheden. De november editie staat in het teken van ‘Investeren & Bedrijfsontwikkeling’. Hierin komen zaken als bodembeheer, investeringen, omschakeling en teeltkeuze aan bod. Dit is zeer toepasselijk, want nu investeren in een Sieger drainagereiniger, betekent een goed werkend drainagesysteem wat essentieel is voor een goede gewasopbrengst.

Bekijk het artikel over Sieger in uitgave van Akkerbouwkrant

Een transcript van het artikel:

Drainageonderhoud: efficiencyverhoging van de gewasopbrengst

Veel akkerbouwers in Nederland hebben al geïnvesteerd in de waterhuishouding door een drainagesysteem aan te leggen. Door het veranderende klimaat wordt het steeds belangrijker hier goed over na te denken, niet in de minste plaats omdat de regenval steeds heftiger en extremer wordt. “Als je het drainagesysteem niet goed hebt schoongemaakt, dan zie je dat pas als het misgaat. En dat is meestal tijdens die beruchte hoosbuien”, aldus Sieger-productspecialist Martijn Geerdink.

Qua prioriteit staat het onderhoud aan het drainagesysteem nog steeds veel te laag, zo merkt Geerdink als hij namens Sieger in gesprek gaat met de telers: “Ik probeer ze bewust te maken van de risico’s. Een goed werkend drainagesysteem zorgt ervoor dat je akker altijd goed begaanbaar is. Doe je dat niet, dan loop je kans dat het land zowel tijdens het bewerken als het groeiseizoen lange tijd onder water staat. De kans op verrotting van gewassen is daardoor ook groter. Waterhuishouding is een noodzakelijke ingreep, om de gewasopbrengst per hectare op peil te houden. Nu investeren in een goed en begaanbare akker tijdens de teelt en oogstperiode van 2017 betekent automatisch een efficiencyverhoging van de gewasopbrengst. Dat lijkt misschien wat kort door de bocht, maar iedere boer die weleens te maken heeft gehad met wateroverlast op zijn percelen zal dit beamen.”

Visuele inspecties na elk teeltseizoen
Vanwege het droge najaar verdwijnt de aandacht voor onderhoud aan de waterhuishouding langzaam maar zeker weer en dat terwijl Geerdink meent dat Sieger juist in deze periode veel voor akkerbouwers kan betekenen: “In de zomermaanden is men natuurlijk met de oogst druk en speelt vooral de ‘waan van de dag’. Wij adviseren om direct na elk teeltseizoen de drainagereiniger visueel te inspecteren. Daarbij letten we vooral op de aandrijfwielen. Verder is het een vrij onderhoudsarme machine. In verband met het kapotvriezen is het wel aan te raden, om het schoonmaken te doen voordat de vorst invalt. De maanden november, december zijn in dat opzicht vaak zeer geschikt om deze werkzaamheden uit te voeren.”

Internetverkoop
Voor de producten van Sieger geldt ‘vandaag besteld, morgen in huis’: “Wij hebben geen direct dealernetwerk, maar verkopen via internet rechtstreeks aan de eindgebruiker. Dit heeft voor de akkerbouwer als belangrijkste voordeel dat de prijs een stuk lager ligt dan bij de dealer. Wij leveren de producten en de eindgebruiker voert de werkzaamheden uit. Sieger heeft er bewust voor gekozen om een eenvoudig te bedienen zonder fratsen op de markt te brengen, want alleen dan kan de akkerbouwer zonder al te veel kennis zelf de reinigingsmachine bedienen.”

Op de website krijgen klanten onder meer uitleg over het reinigen met de juiste druk, een overzicht van mogelijkheden, oorzaken van een verstopping en de keuze van de spuitkop: “Klanten kunnen kiezen uit drie modellen: Drain-Jet S, Drain-Jet HS en Drain-Jet WR. Alle systemen hebben hun eigen specifieke kenmerken, maar zijn alle drie standaard uitgerust met een 500 meter lange spoelslang. Daarnaast hebben de Sieger-machines allemaal een bijzonder krachtige waterpomp en aandrijving met hydromotoren. Hierdoor hebben alle systemen een enorme reinigingscapaciteit.”

Marktleider
Doelstelling van het bedrijf uit Haaksbergen is om op korte termijn marktleider te worden. Ambitieus, maar realistisch aldus Geerdink: “We zijn anderhalf jaar geleden gestart met het verkopen via internet. Hierdoor pakken we het totaal anders aan dan onze concurrentie. De markt voor onlineverkoop van drainagereinigers is zo groot, dat we zelfs sneller groeien dan we zelf hadden verwacht. We leveren inmiddels  in heel Europa, maar daarmee hebben we ons plafond nog lang niet bereikt. Sieger zal blijven innoveren. Zo zijn we nu druk bezig met het ontwikkelen van een nieuwe spuitkop voor nog efficiëntere reiniging. Parallel zijn we ook alternatieven aan het onderzoeken voor drainagereinigingssystemen van sportvelden.”

My Account Kortingsbonnen
My Account Log uit