Algemene voorwaarden

Sieger

Sieger is een onderdeel van Modulen & Engineering Menzing B.V. te Haaksbergen.

De Metaalunievoorwaarden zijn onderdeel van elke overeenkomst met Modulen & Engineering Menzing B.V. Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk te worden overeengekomen, via deze webshop of op andere wijze.

De Metaalunievoorwaarden zijn hieronder beschikbaar als PDF bestand.

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, vormen opgaven en specificaties met betrekking tot maten, capaciteiten, prestaties of resultaten in afbeeldingen, tekeningen, catalogi, prijscouranten, reclamemateriaal e.d. slechts benaderingen, die Sieger niet binden.Dit betekent ook dat eventuele foutieve informatie op de website van Sieger niet kan leiden tot enige gebondenheid of aansprakelijkheid van Sieger.

Documentatie