De aanschaf van een nieuwe drainreiniger

Enkele belangrijke aandachtspunten:

1 – Geschikt voor intensief gebruik

Dikwijls wordt de drainreiniger intensief gebruikt tijdens het najaar, de winter en het (vroege) voorjaar. Dit geldt zeker bij loonbedrijven. Een stabiele machine is dan een eerste voorwaarde.

2 – Gemak in het gebruik en het periodieke onderhoud

Kies voor een merk met een open ontwerp. Belangrijke onderdelen (zoals de waterpomp en het filter) dienen goed toegankelijk te zijn.

Het gebruiksgemak wordt verder verbeterd door:

  • Hydraulisch in- en uitschuiven
  • Hydraulisch zwenken
  • Afstandsbediening (radiografisch)

Kijk altijd goed naar de verkoopprijs. Worden deze opties tegen meerprijs geleverd? Of zijn deze opties standaard gemonteerd of worden ze standaard meegeleverd?

3 – Welke werkdruk en capaciteit de pomp?

Bij drainage reinigen is het effect van spoelen minstens zo relevant als (de juiste) werkdruk aan de spoelkop. Kijk dus niet in eerste instantie naar de maximale capaciteit. Dikwijls ligt deze maximale capaciteit op 142 l/min., gebaseerd op de keuze van de pomp.

Het is beter om de werkcapaciteit van de verschillende merken te beoordelen.

Bij een werkdruk van 35 bar geldt als norm minimaal een capaciteit van 70-80 l/min.

4– Welke invoersnelheid heeft de spoelslang?

Kies voor (een merk met) voldoende invoersnelheid.

5 – Hoe is de aandrijving van de spoelslang?

Kies voor (een merk met een) vierwielaandrijving met meerdere hydromotoren.

Belangrijk is een slipvrije aandrijving, zeker ook om slijtage van de spoelslang te voorkomen.

6 – Welke lengte van de spoelslang kiezen?

Voor een grote reinigingscapaciteit – zeker bij langere percelen cq. drainagebuizen – wordt een slanglengte van 500 meter aanbevolen.

7 – Heeft de drainreiniger een invoerbeveiliging?

Bij weerstanden in de drainagebuis door verstoppingen wordt de invoer automatisch gestopt of afgeremd. Bij Sieger wordt er bij een verstopping intensief gespoeld om het vuil (dat vrijkomt door het spuiten) versneld af te voeren.

8– Is er voldoende bewegingsvrijheid?

Dit geldt met name als de tractor niet goed staat opgesteld. Met de hydraulische zwenkfunctie kan de positie van de slanginvoer gecorrigeerd worden. Kijk ook naar de positie van deze zwenkfunctie. Bij voorkeur hydraulisch zwenken aan de linkerzijde van de tractor om de drainreiniger vanuit de cabine te kunnen bedienen.

9- Bedieningsgemak met infrarood afstandsbediening

Zeker voor het hydraulisch zwenken is de draadloze afstandsbediening van belang. Dit geldt zeker als de gebruiker vanuit de sloot de machine wil bedienen.

Kies voor een merk met afstandsbediening en tevens ook hydraulische stuurventielen (in een ventielblok). Op deze wijze kan men altijd de drainreiniger besturen.

10-Van werkstand naar transportstand

Na het inschuiven (eventueel hydraulisch) is het gewenst om de drainreiniger direct in de transportstand te kunnen verplaatsen. Dit geldt met name voor het vervoer over de weg over een grotere afstand. Let daarom op het snel verplaatsen vanuit de werkstand naar de transportstand, gebruikmakend van een borging.

11-Mogelijkheden voor inruil

De bestaande drainreiniger hoeft geen belemmering te zijn voor de aanschaf van een nieuwe drainreiniger. Let daarom op de inruilservice van de fabrikant of leverancier.

12-Accessoires

De keuze van de juiste spuitkop is belangrijk. Met name om de structuur van de grond rondom de drainagebuizen niet te verstoren. Kies voor een merk met een breed assortiment spuitkoppen. Bovendien zijn er speciale roterende spuitkoppen, die ook gebruikt kunnen worden voor grotere diameters. Bijvoorbeeld een dam waarin een duiker is geplaatst.

13-Onderdelenvoorziening

Het aantal slijtdelen in drainreinigers is doorgaans beperkt. Toch kan het tijdens een periodieke controle of onderhoudsinspectie gewenst zijn onderdelen voortijdig te vervangen. Belangrijk is een snelle onderdelenvoorziening.