Oplossen van problemen met het drainagesysteem

Resultaten van praktijkonderzoek door specialisten

Na regenachtige dagen of zware regen is het verschil zichtbaar tussen een goed functionerend en een niet-functionerend drainagesysteem. Als het perceel voor een langere periode onder water staat, dan is het zaak om deze problemen adequaat op te sporen. Feitelijk zijn er een drietal opties:

  • de drainageleidingen moeten worden gereinigd (gespoeld)
  • een gedeeltelijke reparatie is noodzakelijk
  • het drainagesysteem heeft zijn technische levensduur bereikt en moet volledig worden vervangen

IJzer, slib en wortels kunnen de werking van het drainagesysteem belemmeren. Met regelmatig onderhoud kan men deze problemen voorkomen en mogelijke verstoppingen opheffen.

Gespecialiseerde bedrijven in drainage-aanleg, -onderhoud en –reiniging hebben veel ervaring opgebouwd met het oplossen van deze problemen. Het onderstaande overzicht toont de hoofdzaken:

Probleem Oplossing(en)
Verstopte afvoergaten in de drainagebuis Drainage spoelen of -buizen vervangen
Wortelresten (van koolzaad of …..) Drainage spoelen of uitgraven
Drainagebuis is verzakt of ingedrukt Vervangen door nieuwe buis
Drainagebuis is vergroeid met boomwortels Boomwortels verwijderen en de drainagebuis vervangen
Sterk vervuild water Drainagesysteem reinigen; indien langdurig drainagebuis vervangen
Volledig dichtgespoelde drainageleidingen* Drainage reinigen of drainagebuis vervangen

*Het kokos omhulsel van drainagebuizen kan binnen vijf tot tien jaar verteren. Dit is met name afhankelijk van het gehalte aan vrije koolzuurkalk in de grond. Op kleigronden zijn drainagebuizen met kokos omhulsel minder geschikt.

Drainageplan:

Zo mogelijk is er een drainageplan beschikbaar om inzicht te krijgen in de aanleg van de drainage in relatie tot de locatie waar de verstopping geconstateerd wordt.

Gedeeltelijk vernieuwen:

Het gedeeltelijk vernieuwen van drainagebuizen is ook een optie. De nieuwe drainagebuis wordt aangesloten op het bestaande drainagesysteem. Belangrijk is om de situatie samen met deskundigen ter plekke te beoordelen.

Drainagereiniging:

Om de oorzaak van problemen te bepalen, is drainagereiniging veelal de eerste stap. Eventueel kan hier gebruik gemaakt worden van specifieke spuitkoppen om de effectiviteit te verbeteren.