Praktische aandachtspunten voor drainreiniging

Enkele tips voor een effectieve drainage reiniging

Grondsoort

De regelmaat van drainage reinigen is sterk afhankelijk van de grondsoort. Vooral bij ijzerhoudende grond neemt het waterafvoerend vermogen van de drains sterk af.

Op hoofdlijnen geldt

Grondsoort Frequentie drains reinigen
Sterk ijzerhoudende grondsoorten Jaarlijks
Zandgronden Elke twee tot drie jaar
Kleigronden Elke vijf tot zes jaar

Wanneer drains reinigen?

Een eenvoudige indicatie om te kijken of de drainagebuizen gereinigd dienen te worden isom na een harde regenbui te kijken of de drains goed lopen. Onnodig drains doorspuiten kan tot schade leiden aan de drainbuizen en de omhulling.

De positie van de aanzuigslang

Kijk naar de stroming van het water in de sloot. Leg de aanzuigslang nooit in de stroming van het vervuilde water dat net uit de drainagebuis stroomt.

Oppassen voor een hoge druk aan de spuitkop

Niet de (werk)druk maar de hoeveelheid water is van belang bij het reinigen van drainagebuizen. Oftewel het spoelen is belangrijker dan het spuiten. Een druk van 10 bar op de spuitkop is doorgaans voldoende.

Drainageslang

Het advies is: snel de buis in (stel 25 tot 30 meter per minuut) en iets langzamer (stel 20 tot 22 meter per minuut) terug. Op deze wijze wordt het vuil beter afgevoerd, omdat het water meer tijd beschikbaar heeft om het aanwezige vuil los te weken en terug te voeren.

De drainagebuis is verstopt

Bij een verstopte drainage is het belangrijk om de verstopping te lokaliseren. Hiervoor bestaan ons speciale opsporingssysteem: Proxus drainage detectie.

Oorzaken van slecht werkende drainagebuizen:

  • Verstopping van de gaatjes in de buis en/of de omhulling (bijvoorbeeld door ijzerafzetting of gronddeeltjes)
  • Vervuiling van de drainbuis door gronddeeltjes, wortels, etc.
  • Geknikte drainbuis (luchtinsluiting) door verzakking of een verkeerde aanleg.