Seizoen drainage reinigen

De beste tijd om drainagebuizen te reinigen is het najaar, de winter en het vroege voorjaar. Maar wanneer tijdens andere seizoenen door hevige regenval blijkt dat de drainage het water niet goed afvoert, is het noodzakelijk de drains te reinigen. Er kunnen meerdere oorzaken zijn als de drains na een extreme regenperiode geen of te weinig water afvoeren. Deze oorzaken worden hier genoemd.

Optimaal effect

Voor een optimaal effect van de reiniging moet het grondwater gelijk staan aan de drainagebuizen of iets hoger. De afvoer van water versterkt tijdens het winterseizoen de reinigende werking. Daarnaast zorgt het hogere grondwaterpeil ervoor dat de grond direct rondom de drainagebuis niet geheel droog is. Dit beperkt het risico op het eventueel opnieuw inspoelen van gronddeeltjes tot een minimum. Dit zgn. ‘mobiel’ maken van vervuilende (grond)deeltjes moet ten allen tijde worden voorkomen. In het najaar, winter en vroege voorjaar zullen de drains direct gaan lopen zodra de vervuiling in het filterdoek is opgeheven.

Praktisch

Het (laten) reinigen van drainage is dus het meest effectief is in de genoemde periode. Bovendien is de planning in deze maanden ook het erg praktisch. De meeste percelen