Drainage reinigen met juiste druk

Het reguliere onderhoud van drainagesystemen bestaat uit het periodiek doorspuiten van de drainageleidingen. Belangrijk hierbij is dat dit gebeurt met de juiste druk.

Structuur

Het doorspuiten van drainage met een te hoge waterdruk kan leiden tot beschadigingen, zowel aan de drain zelf als aan de grond daarbuiten. Het water dringt door de drainwand naar buiten en kan daarbij het filterdoek vernielen. De bodem rondom de drainageleiding kan door een te hoge druk worden losgewoeld en verzadigd raken met water. Na terugtrekken van de spuitkop neemt de waterdruk in de drainagebuis weer af en kunnen bodemdeeltjes van buiten mee naar binnen stromen. Deze bodemdeeltjes kunnen dan in de wand of omhulling achterblijven. Het gevolg is een aangetaste structuur rond de drainagebuis. De drainage zal minder goed functioneren en ook weer sneller verstopt raken.

Spuitkop

Bij het reinigen van drainage is het dus van het grootste belang dat dit gebeurt bij een veilige en lage waterdruk. De speciaal ontwikkelde spuitkop van Sieger reinigt al optimaal bij een waterdruk bij de spuitkop van 7 tot 10 bar. Deze druk zorgt ervoor dat het vuil in de drainagebuis wordt los gespoten. Het losgewoelde vuil gaat vervolgens met het spoelwater langs de spuitkop en wordt naar buiten gespoeld.

Watercapaciteit

Om te zorgen dat de drainageleidingen goed worden doorgespoeld is het belangrijk dat de pomp voldoende watercapaciteit heeft. De door Sieger gebruikte zuigermembraanpomp heeft een maximum capaciteit van maar liefst 142 liter per minuut.

Sieger drainagereiniger

Met de combinatie van een spuitkop die reinigt bij een lage waterdruk en een pomp die ruim voldoende water levert voor het schoonspoelen, levert Sieger een drainagereiniger waarmee drainage veilig kan worden onderhouden.

My Account Kortingsbonnen
My Account Log uit