Nieuws

Waarom is drainagereiniging zo belangrijk?

Waarom moeten drainagebuizen gereinigd worden?

Het managen van de waterhuishouding op het land krijgt vaak weer aandacht wanneer het leed al geleden is, of anders gezegd: tijden de droge perioden vergeet iedereen dat er ook weer een natte periode komt. Dit kan met name in het voorjaar wanneer het land bewerkt moet worden of tijdens de oogst in het najaar tot grote problemen leiden.

Wanneer je een dergelijke  situatie hebt meegemaakt zoek je naar een oplossing. Vaak is dat het aanleggen van een drainagesysteem. Vaak wordt daarna vergeten dat dit systeem ook periodiek onderhoud nodig heeft:

  • zijn de uitstroomopeningen nog vrij?
  • zijn de drainagebuizen dichtgeslibt door inspoeling?
  • is er verstopping ontstaan door wortelgroei?

Het is dus belangrijk om periodiek controle en onderhoud uit te voeren zodat het drainagesysteem zijn werk optimaal kan blijven doen.

Drainage reinigen = het managen van de waterhuishouding!

  • De bodem bereikt een betere temperatuur o.a. voor ontkieming
  • Een verlenging van het groeiseizoen en de oogstperiode
  • Minder kans op schade aan de gewassen bij extreme regenval
  • Een betere oogst (kwaliteit en kwantiteit)